வெள்ளி, 23 பிப்ரவரி, 2018

மாறிப் போன மண்டபம்

மாறிப் போன மண்டபம்
---------------------------------------
உச்சியில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும்
காகங்கள், புறாக்கள்

வாசற்  குளப் படிக்கட்டுகளை
முட்டிப் பார்க்கும் மீன்கள்

பக்கத்துப் பள்ளிக்கூட
மதிய உணவுப் பருக்கைகள்

தொலைந்து போன உறவுகளை
அசை போட்டபடி முதியவர்கள்

அத்தனைக்கும் வீடாக
மாறிப் போன மண்டபம்
--------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி 
http://www.nagendrabharathi.com 

8 கருத்துகள்: