செவ்வாய், 17 ஜனவரி, 2017

வயதான சத்திரம்

வயதான சத்திரம்
------------------------------
சிமிண்டுத் தரையெல்லாம்
சில்லு சில்லாய்ப் பெயர்ந்திருக்கும்

ஓரச் சுவரெல்லாம்
ஒருக்களித்துச் சாய்ந்திருக்கும்

படிக்கட்டுக் கிறுக்கல்களும்
பாதியாய்த்  தேய்ந்திருக்கும்

அடுப்படிச் சுவர் மட்டும்
அழியாமல் கறுத்திருக்கும்

வயதான சத்திரத்தின்
வயிறு மட்டும் வாழ்ந்திருக்கும்
----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://nagendrabharathi.com/
  

4 கருத்துகள்: