வியாழன், 1 செப்டம்பர், 2016

காலப் பறவை

காலப் பறவை
-------------------------
விரைந்து விரைந்து
பறந்து போகும்
காலப் பறவை

உருவங்களை
மறைக்க  விட்டு

உள்ளங்களை
மறக்க  விட்டு

எங்கோ எங்கோ
பறந்து போகும்
காலப் பறவை
-----------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com

1 கருத்து: