புதன், 31 ஆகஸ்ட், 2016

பாடச் சுமை

பாடச் சுமை - (பிரசுரம்  குங்குமம்  வார இதழ் 11/11/16 )
------------------------
தட்டாம்பூச்சி தூக்கிச் செல்லும்
இரையின் சுமை
கால்களில் மட்டுமல்ல
சிறகுகளிலும் இருக்கிறது

 குழந்தைகள் தூக்கிச் செல்லும்
புத்தகச் சுமை
தோள்களில் மட்டுமல்ல
மனங்களிலும் இருக்கிறது

சுவையான பாடங்கள்
சுமையாகிப் போனதென்ன
---------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com

2 கருத்துகள்: