வியாழன், 14 ஜூலை, 2016

அமைதியின் அடர்த்தி

அமைதியின் அடர்த்தி
------------------------------------------
அமைதியின் அடர்த்தியை
எப்படி விவரிப்பது

இருட்டாக இருக்கிறது
என்று சொல்லலாமா

அதிகம் அழுத்துகிறது
என்று சொல்லலாமா

இன்னும் என்னென்னமோ
யோசிக்கும் போதே

அமைதியின் அடர்த்தி
தூங்க வைத்து விடுகிறது
----------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com

4 கருத்துகள்: