வெள்ளி, 1 ஜூலை, 2016

போக்கு வரத்து

போக்கு வரத்து
-----------------------------
தெரு முக்கிலே
காய்கறி வண்டியில்
கத்தரிக்காய் வாங்கி விட்டு

அடுத்த தெருவில்
எலெக்ட்ரானிக் கடையில்
ரிமோட்டை வாங்கி விட்டு

திரும்பும் போது
அண்ணாச்சி கடையில்
தயிர் வாங்கி விட்டு

வீட்டுக்குள் நுழைந்து
போக்கு வரத்து இல்லாமல்
நிம்மதியாய் நடக்கலாம்
---------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com

5 கருத்துகள்: