செவ்வாய், 21 ஜூன், 2016

அமாவாசைக் காக்கை


அமாவாசைக்   காக்கை
--------------------------------------
'காகா' 'காகா' வென்று
கழுத்தைத் திருப்பிக் கத்தினாலும்

அமாவாசை யன்று ஒரு
காக்கையும்   காணோம்

பக்கத்துக்கு தெருவினிலே
பாயாசம் வடை போலும்

அடுத்த நாள் வந்து நின்று
'ஆ' வென்று வாய் திறக்கும்

முந்தைய நாள் கதை கேட்டால்
மூக்கைத் தொங்கப் போடும்
-----------------------------நாகேந்திர பாரதி

Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

4 கருத்துகள்: