வெள்ளி, 29 ஏப்ரல், 2016

கண்மாய்க் கதை

கண்மாய்க் கதை
-------------------------------
வழுக்கி விட்ட
கண்மாய்க் கரை

காஞ்சு வெடிச்சு
காலைக் குத்தி விடும்

கரையைச் சுற்றிப்
போன பாதை

குறுக்கே தடத்தோடு
வண்டிப் பாதை ஆகும்

காலத்துக் கேற்றபடி
மாறுகின்ற கண்மாய்க் கதை
--------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

4 கருத்துகள்: