சனி, 30 ஏப்ரல், 2016

சுற்றுப் பிரகாரம்

சுற்றுப் பிரகாரம்
------------------------------
வெளியூர்     பக்தர்களின்
விருந்துக் கூடமா

உள்ளூர் முதியோரின்
உணர்ச்சிக் கூட்டமா  

வீட்டுப் பிரச்னைகளை
விவாதிக்கும் இடமா

வேறோர் நினைவின்றி
தியானிக்கும் திண்ணையா

சுமை தாங்கும் சுகத்தில்
சுற்றுப் பிரகாரம்
------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

1 கருத்து: