ஞாயிறு, 13 மார்ச், 2016

போக்கு வரத்து

போக்கு வரத்து
------------------------------
வலமும் இடமும் பார்த்து
வாகன வேகம் பார்த்து

தெருவைக் குறுக்கே
கடக்கும் போது

மேலே இருந்து
பறவை எச்சம்

உச்சந் தலையில்
'நச்'சென ஈரம்

ஆகாயப் போக்குவரத்தும்
அறிமுகம் ஆகிறது
------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

4 கருத்துகள்: