செவ்வாய், 21 ஜூலை, 2015

நிறம் மாறும் வாழ்க்கை

நிறம் மாறும் வாழ்க்கை
-------------------------------------
பச்சையாக இருந்தபோது
எத்தனை கொண்டாட்டம்

காற்று   வந்துவிட்டால்
ஆடிய ஆட்டமென்ன

பழுப்பாக ஆனபின்பு
பயம் வந்து விடுகிறது

வேகமாக காற்றடித்தால்
விழுந்து விடுமோ என்று

பச்சையுமாய் பழுப்புமாய்
நிறம் மாறும் வாழ்க்கை
--------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Nagendra Bharathi's poems

1 கருத்து: