சனி, 11 ஜூலை, 2015

பூ உறங்குது பொழுதும் உறங்குது

பூ உறங்குது பொழுதும் உறங்குது
--------------------------------------------------------
இயற்கைப் பொருட்கள்  எல்லாம்
இன்ப உறக்கத்திலாம்

நிலவும் இவளும் மட்டும்
நீண்ட இரவினிலாம்

தோழியான நிலவுமே
தொந்தரவு செய்கிறதாம்

தென்றல் வேறு சுடுவதால்
தேய்ந்து போன மேனியாம்

காதலனை நினைத்துருகும்
காதலியின் கண்ணீர்ப்பா

'பூ உறங்குது பொழுதும் உறங்குது '
'தாய் சொல்லைத் தட்டாதே '
------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com 

1 கருத்து: