செவ்வாய், 5 மே, 2015

பருவ மாற்றம்

பருவ மாற்றம்
------------------------
அப்பா அம்மா
வருகை பார்த்து

ஏங்கும் பருவம்
குழந்தை உருவம்

மகன் மகள்
வருகை பார்த்து

ஏங்கும் பருவம்
முதுமை உருவம்

பருவ மாற்றம்
பாதுகாப்பும் மாற்றம்
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி
My Book: http://www.businesspoemsbynagendra.com

2 கருத்துகள்: