புதன், 29 ஏப்ரல், 2015

வாழ்க்கைச் சக்கரம்

வாழ்க்கைச் சக்கரம்
--------------------------------
எத்தனை சூரியன்
எத்தனை சந்திரன்

எத்தனை பார்த்தனர்
எந்தன் முன்னோர்

வாழ்க்கைச் சக்கர
வட்டத்தில் சிக்கி

வந்தனர் போயினர்
வாழ்வாய் சாவாய்  

ஓடும் வாழ்க்கை
ஒளியும் இருளுமாய்
--------------------------நாகேந்திர பாரதி
My Book: http://www.businesspoemsbynagendra.com 

2 கருத்துகள்: