செவ்வாய், 21 ஏப்ரல், 2015

தலைமுறைக் கடமை

தலைமுறைக் கடமை
----------------------------------
பேத்தியை அம்மாச்சி
கூட்டிப் போவது பேரங்காடி

அம்மாச்சியை அம்மாச்சி
கூட்டிப் போனது பெரிய கோயில்

பேரனுக்கு  தாத்தா
வாங்கிக் கொடுப்பது பிஸ்ஸா

தாத்தாவுக்கு தாத்தா
வாங்கிக் கொடுத்தது பிஸ்கட்

தலைமுறைக் கடமையிலும்
தலையிடும் உலகமயம்
---------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
My Book: http://www.businesspoemsbynagendra.com

2 கருத்துகள்: