ஞாயிறு, 15 மார்ச், 2015

நாய்களின் நாகரிகம்

நாய்களின் நாகரிகம்
------------------------------------
அழுக்கு வேட்டிக்காரனை
அரட்டுகின்ற நாய்கள் 

வெள்ளை வேட்டிக்காரனை 
விட்டு விடுகின்றன 

பகல் திருடர்களுக்கு 
பாரா முகம் காட்டி விட்டு 

இரவுத் திருடர்களை 
இரைந்து விரட்டும்

நாய்களுக்கென்று ஏதோ 
நாகரிகம் இருக்கிறது
---------------------------நாகேந்திர பாரதி 
 

2 கருத்துகள்: