ஞாயிறு, 29 மார்ச், 2015

மாமன் மச்சான் உறவு

மாமன் மச்சான் உறவு 
------------------------------------
பட்டணம் வந்தால் மாமனுக்கு 
கறியும் சோறும் தான்

செகண்ட் ஷோ சினிமாதான் 
சர்க்கஸ், கோயில் தான் 

கிராமம் வந்தால் மச்சானுக்கு 
நுங்கும் பதினியும் தான் 

முளக்கொட்டு மரியாதை தான் 
கருவாடு, மீனு தான் 

மாமன் மச்சான் உறவு 
மறக்க முடியாது தான் 
----------------------------நாகேந்திர பாரதி 

2 கருத்துகள்: