செவ்வாய், 31 மார்ச், 2015

நட்பின் இலக்கியம்

நட்பின் இலக்கியம்
---------------------------------
கோயில் மொட்டையென்று 
கோட்டி செய்தபோது 

உதிர்ந்த முடியென்று 
உண்மை சொல்லவில்லை 

நிறைமதி முகத்தை 
நினைவில் நிறுத்திவிட்டு 

முற்றிய புற்றுநோயின் 
முகத்தைக் காட்டவில்லை 

நட்பின் இலக்கிய 
நாட்கள் நினைவிருக்கும் 
--------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: