ஞாயிறு, 29 மார்ச், 2015

பேச்சைத் தொலைத்தவர்கள்

பேச்சைத் தொலைத்தவர்கள் 
---------------------------------------------------
கோயில் மண்டபத்திலும் 
குளத்தங்  கரையிலும் 

பேசிப் பேசியே 
திரிந்த தோழிகள் 

குடும்பம்  ஆனபின் 
குழந்தைகள் பெற்றபின் 

இடுப்பிலும் கையிலும் 
இழுத்துக் கொண்டபடி 

பார்வையால் பேசிவிட்டு 
பயணம் போகிறார்கள் 
--------------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

2 கருத்துகள்: