ஞாயிறு, 22 மார்ச், 2015

கடற்கரைக் காட்சி

கடற்கரைக் காட்சி 
---------------------------------
உப்புக் காற்று 
உடலைத் தழுவ 

அலையும்  நுரையும் 
காலைக் கழுவ 

மணலின் தரையோ  
பாதம் நழுவ 

நீரின்  வெளியில் 
கண்கள் மகிழ 

வானும் கடலும் 
சேரும் காட்சி 
---------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: