செவ்வாய், 17 மார்ச், 2015

காதல் மாறிப் போச்சு

காதல் மாறிப் போச்சு 
-----------------------------------
கல்லூரிக்  காதல் 
பள்ளிக்கூடக் காதல் ஆச்சு 

காகிதக் காதல் 
கம்ப்யூடர் காதல் ஆச்சு 

உள்ளூர்க் காதல் 
வெளிநாட்டுக் காதல் ஆச்சு 

கண்ணீர்க் காதல் 
காமத்துக் காதல் ஆச்சு 

காலத்தின் மாற்றத்தில் 
காதலும் மாறிப் போச்சு 
------------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: