திங்கள், 16 மார்ச், 2015

வடக்கும் தெற்கும்

வடக்கும் தெற்கும் 
-------------------------------
சட்டினியும் சாம்பாரும் 
சப்பாத்தியோடு சேரட்டும் 

கிழங்கும் கேரட்டும் 
கிச்சடியோடு சேரட்டும் 

வலது முந்தானையும் 
இடது முந்தானையும் 

உதறிய வேட்டியும் 
உருட்டிய வேட்டியும் 

வளரட்டும் சேர்ந்து 
வடக்கும் தெற்கும் 
--------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: