வியாழன், 26 பிப்ரவரி, 2015

குழப்பக் கவிதை

குழப்பக் கவிதை 
-------------------------------
பொருள் இருப்பது போல் 
பொய்த் தோற்றம் காண்பிக்கும் 

புரிந்து கொள்வதற்கு 
முயற்சி செய்யப்படும் 

புரிய முடியாமல் 
தலை முடிகள் பிய்க்கப்படும் 

புரிந்து விட்டது போல் 
பாவனை செய்யப்படும் 

குழப்பக் கவிதைக்கென்று 
கூட்டமொன்று இருக்கிறது  
------------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: