ஞாயிறு, 15 பிப்ரவரி, 2015

எது ருசி

எது ருசி 
-------------------
தவித்துக் கிடைக்கும் 
தண்ணீர் ருசி 

பசித்துக் கிடைக்கும் 
உணவு ருசி

உழைத்துக் கிடைக்கும் 
உணவு ருசி 

களைத்துக்  கிடைக்கும் 
தூக்கம் ருசி 

கொடுத்துக் கிடைக்கும் 
அன்பு ருசி 
--------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: