சனி, 27 டிசம்பர், 2014

இயக்குனர் சிகரம்

இயக்குனர் சிகரம் 
-----------------------------
'அச்சா' என்ற வார்த்தையில் 
ஆயிரம் அர்த்தங்கள் 

'குங்குமம்' குளோசப்பில் 
ஆயிரம் அர்த்தங்கள் 

'ஒரு சொட்டு' மழைத்துளியில் 
ஆயிரம் அர்த்தங்கள் 

தனி மனித வாழ்க்கை முதல் 
சமுதாய  வாழ்க்கை வரை 

வசனத்திலும் காட்சியிலும் 
வானுயர்ந்த சிகரம் 
---------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

2 கருத்துகள்: