செவ்வாய், 30 டிசம்பர், 2014

கார்த்திக் தீபம்

கார்த்திக் தீபம் 
-------------------------
சுற்றம் என்பது 
சுற்றி இருப்பது 

நட்பு என்பது 
நடுவில் நிற்பது 

கார்த்திக் என்றொரு 
கார்த்திகை தீபம் 

நடுவில் நின்று 
நா நயம் காட்டியது 

வெளிச்சம் தந்து 
விண்ணில் மறைந்தது 
---------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

2 கருத்துகள்: