புதன், 17 டிசம்பர், 2014

மார்கழிக் காலை


மார்கழிக் காலை 
-----------------------------
மார்கழித் திங்கள் 
மதி நிறைந்த நன்னாளில் 

ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத 
அரும் பொருளை 

பாடிக் களிக்க 
எழுந்து குளித்து 

பஜனைக் கூட்டத்தில் 
சேர்ந்து செல்வதாய்  

புரண்டு படுத்தபடி  
போர்வைக்குள் கனவு  
-------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: