சனி, 22 நவம்பர், 2014

விதவைக் கிழவி

விதவைக் கிழவி 
---------------------------
சொந்தக்காரர் வீட்டுக்கே 
வேலைக்காரியாய் வந்தவள் 

வயதின் திருப்பங்களை 
வலியோடு கடந்தவள் 

சமையலும் குழந்தை வளர்ப்புமே 
கதியாகக் கிடந்தவள் 

வளர்த்து மணமாக்கி 
வழியனுப்பி வைத்ததெல்லாம் 

கொள்ளி வைக்கக் கூட 
வாராத குழந்தைகள் 
----------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: