சனி, 4 அக்டோபர், 2014

வாழையிலைக் கவலை

வாழையிலைக் கவலை 
----------------------------------------
யாரோ ஒருவர் 
வாழையிலை ரெண்டை 
வாங்கிப் போகிறார் 

விருந்தாளி வருகையா 
வீட்டில் விசேஷமா 

சைவ விருந்தா 
அசைவச் சாப்பாடா 

நமக்கு இருக்கின்ற 
நாலு குழித்  தட்டில்

ஏதோ ஒன்று 
விழுகின்ற வரைக்கும் 

நமக்கேன் இந்த 
வாழை இலைக் கவலை 
--------------------------நாகேந்திர பாரதி 
 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக