புதன், 17 செப்டம்பர், 2014

முக வரிகள்

முக வரிகள் 
--------------------------
நாம் பார்த்த முகங்கள்தான் 
எத்தனை எத்தனை 

பள்ளியில் பார்த்ததும் 
கல்லூரியில் பார்த்ததும் 

வேலையில் பார்த்ததும்
வெளியில் பார்த்ததும் 

பார்த்த அம் முகங்கள் 
மறந்து போனாலும் - நாம் 

காட்டிய நம் முகங்கள் 
நமக்குள் நினைவிருக்கும் 
------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக