வியாழன், 10 ஜூலை, 2014

அனாதைச் சாலை

அனாதைச் சாலை 
----------------------------
அகலமாய் இருவழிப் பாதை 
அடுத்தாற் போல் வந்த பின்பு 

கலகலப்பைத் தொலைத்து விட்ட 
பழைய தார்ச் சாலை 

தவறிப் போய் வந்து விடும் 
வாகனத்திற்கு வழி சொல்ல 

அழுக்கடைந்து நிற்கின்ற
ஐந்தாறு மைல் கற்கள் 

சூரியனோடும் சந்திரனோடும் 
சோகக் கதைச் சொற்களோடு 

அண்ணாந்து பேசிக் கொண்டு 
அனாதைச் சாலை 
---------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக