வியாழன், 12 ஜூன், 2014

சின்னச் சின்ன ஆசை

சின்னச் சின்ன ஆசை 
---------------------------------
காய்ச்சல் அடிக்கும் போது 
கருவாடு மேல் ஆசை 

ஜலதோஷம் பிடிக்கும் போது 
ஐஸ்கிரீம் மேல் ஆசை 

சொந்த ஊரில் இருக்கும் போது 
சுற்றுலா போக ஆசை 

சுற்றுலா போகும் போது 
சொந்த ஊர் திரும்ப ஆசை 

அங்கிருக்கும் போது தான் 
இங்கு வரும் ஆசை 
---------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: