புதன், 14 மே, 2014

காலத் தடங்கல்

காலத் தடங்கல்
-------------------------
குளத்தின் படியில்
வழுக்கும் பாசி 

காலை நனைக்கும் 
காரியம் பயந்து 

உள்ளங்கை நீரை 
உச்சியில் தெளித்து 

உள்ளே நடக்கும் 
காலின் தடங்கள் 

காரணம் மறந்த 
காலத் தடங்கல்
-----------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: