சனி, 26 ஏப்ரல், 2014

தேர்தல் ஜாதி

தேர்தல் ஜாதி 
-----------------------
பணமும் வாங்க மாட்டான் 
ஓட்டும் போட மாட்டான் 
பணக்கார  ஜாதி 

பணத்தை வாங்கிட்டு 
ஓட்டைப் போட்டிடுவான் 
ஏழை ஜாதி 

பணமும் வாங்காம 
ஓட்டும் போடுறவன் 
உரிமை ஜாதி 

ஏழை பணக்காரன் 
ரெண்டு பேருமே 
இதிலே பாதி 

உரிமை ஜாதி 
உயர உயரத் தான் 
உண்மை நீதி  
-----------------------------நாகேந்திர பாரதி 
http://www.businesspoemsbynagendra.com 

2 கருத்துகள்: