சனி, 19 ஏப்ரல், 2014

கருணைக் குயில்

கருணைக் குயில் 
------------------------------
மரத்தில் இருப்பது 
காக்கையா குயிலா 

மனத்தில் இருப்பது 
கயமையா கருணையா 

இலைகள் போர்த்த 
மரத்தில் இருந்தும் 

வாழ்க்கை போர்த்த 
மனத்தில் இருந்தும் 

வாயைத் திறந்தால் 
தெரிந்து போகும் 
----------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: