வியாழன், 17 ஏப்ரல், 2014

வேலையில்லாக் காலம்

வேலையில்லாக் காலம் 
-------------------------------------
இயற்கையைப் பற்றி 
என்னமோ புரிந்தும் 

வாழ்க்கையைப் பற்றி 
ஒண்ணுமே புரியாமலும் 

வெயிலைப் பார்த்து 
வெறித்துக் கொண்டும் 

இருட்டைப் பார்த்து 
முழித்துக் கொண்டும் 

வீணாய்ப் போகும் 
வேலையில்லாக் காலம் 
-------------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: