வெள்ளி, 7 மார்ச், 2014

அகர முதல

அகர முதல 
--------------------
'அம்மா' என்று  
அசைத்துப் பழகியதால் 

'அ' னா எழுத
அழகாக வருகிறது 

'அப்பா' என்று 
ஆடிப் பழகியதால் 

அன்பே உலகம் 
அன்றே தெரிகிறது 

போகப் போகத்தான் 
புரியாமல் போகிறது 
------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: