செவ்வாய், 25 மார்ச், 2014

நிமிடங்களில் வாழ்க்கை

நிமிடங்களில் வாழ்க்கை 
-------------------------------------
நிமிடங்களில் இருக்கிறது வாழ்க்கை 

குளித்து விட்டுத்  தலை துவட்டும் 
நிமிடத்திலும் 

படித்து விட்டுக்  கண் அயரும் 
நிமிடத்திலும் 

பேசி விட்டுச் சிரிக்கின்ற 
நிமிடத்திலும் 

பிரிந்து விட்டு அழுகின்ற 
நிமிடத்திலும் 

கடந்து விட்ட அனுபவத்தின்  
கசப்பாக இனிப்பாக 

நிமிடங்களில் இருக்கிறது வாழ்க்கை 
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

2 கருத்துகள்: