ஞாயிறு, 23 மார்ச், 2014

ஒத்தையடிப் பாதை

ஒத்தையடிப் பாதை 
------------------------------
கருவச் செடிகளும் 
கண்மாய்த் தண்ணியுமாய் 
மழைக் காலத்தில் 

கால்கள் போட்டுவிட்ட 
கருப்புத்  தடங்களாய் 
கோடைக் காலத்தில் 

ஊருக்குப் போகும் பாதை 
ஒழுங்காய் வருவதற்கு 

ஒருவர் அடி மேலே 
மற்றவரும்  அடி வைத்த
ஒற்றுமைப் பாதை 
-------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: