சனி, 22 மார்ச், 2014

காதல் பேய்

காதல் பேய்
----------------------
பார்த்தும் பார்க்‌காமல் 
போவதில் ஆரம்பித்து 

பேசியும் பேசாமல் 
போவதில் தொடர்ந்து 

பார்த்துக் கொண்டே 
இருக்க  வேண்டுமென்றும் 

பேசிக் கொண்டே 
இருக்க வேண்டுமென்றும் 

பிடித்து  ஆட்டும் 
காதல் பேய் 
---------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: