செவ்வாய், 25 பிப்ரவரி, 2014

பாதியிலே போனவள்

பாதியிலே போனவள் 
---------------------------------
சேதியிலே   செல்லம் வைத்து 
செந்தமிழைச் சேர்த்து வைத்து 

காதினிலே ஓதி வைத்து 
காதலினை ஊற வைத்து

மீதியினை முடிக்காமல் 
மேனியினைத் தவிக்க விட்டு

ஊதி விட்ட கங்காக  
உள்ளத்தை எரிய விட்டு 

பாதியிலே போனவளைப்
பார்த்தால் சொல்லுங்கள் 
------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: