திங்கள், 30 டிசம்பர், 2013

புத்தாண்டு வண்ணம்

புத்தாண்டு வண்ணம்
-------------------------------------
ஆண்டின் தொடக்கம் - ஒரு 
அடையாளச் சின்னம் 

பழையன கழிந்து 
புதியன பூக்க 

தீமைகள் அழிந்து 
நன்மைகள் ஆக்க 

துன்பங்கள் ஒழிந்து
இன்பங்கள் சேர்க்க 

நம்பிக்கை கொடுக்கும் 
நல்லெண்ணச் சின்னம்  
--------------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: