செவ்வாய், 17 டிசம்பர், 2013

மார்கழிக் காலம்

மார்கழிக் காலம்
--------------------------
மார்கழித் திங்கள் முதல் 
தையின் பொங்கல் வரை 

குளிரும் காலையில் 
நடக்கும் பாடல்கள் 

குனிந்து நிமிர்ந்து 
போடும் கோலங்கள் 

இழுத்துப் போர்த்தித் 
தூங்கும் சுகத்தில் 

இந்தப் பயிற்சியின் 
சொந்தம் புரியாது 
-----------------------------நாகேந்திர பாரதி 

2 கருத்துகள்: