திங்கள், 21 அக்டோபர், 2013

தொடர்கதை வாழ்க்கை

தொடர்கதை வாழ்க்கை 
--------------------------------------
நாட்களில் நடந்த 
நிகழ்ச்சிகள் எத்தனை 

மாதங்களில் மலர்ந்த 
மகிழ்ச்சிகள் எத்தனை 

வருடங்களில் கரைந்த 
வருத்தங்கள் எத்தனை 

தொடர்கதை வாழ்க்கையில் 
தொடரும் திருப்பங்கள் 

முற்றும் போட்டும் 
முடியுமா உயிர்நிலை 
------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: