வெள்ளி, 6 செப்டம்பர், 2013

இயற்கை உணவு

இயற்கை உணவு
-----------------------------
பழங்கள் சாப்பிட்டால் 
ரத்தம் சுத்தமாம் 

காய்கறிகள் சாப்பிட்டால் 
நரம்பு இரும்பாம் 

தானியங்கள் சாப்பிட்டால் 
எலும்பு வலுவாம் 

இயற்கை உணவில் 
இருக்கிறதாம் மருந்து

ஏழைக்கு உணவு 
எவ்விடத்தில் இருந்து
------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: