செவ்வாய், 10 செப்டம்பர், 2013

உதிர்ந்த காதல்

உதிர்ந்த காதல்
----------------------
மரங்கள் உதிர்த்த 
மலர்களைப் போல

குயில்கள் உதிர்த்த 
குரல்களைப் போல

காதலை உதிர்த்து 
காணாமல் போனவள் 

மலரும் மரங்களும்
கூவும் குயில்களும் 

கூப்பிட்டு அழைத்தால் 
கூட வருவாளா 
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி

4 கருத்துகள்: