திங்கள், 24 ஜூன், 2013

இரவும் பகலும்

இரவும் பகலும்
---------------------
இரவும் பகலும்
எதிர் பார்ப்பதில்லை
வரும் போகும்
வாரமாய் வருடமாய்
நரையும் திரையும்
நாட்களைக் காட்டும்
நட்பும் உறவும்
வாழ்க்கையைக் காட்டும்
வரவும் செலவும்
இயற்கையின் ஓட்டம் 
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: