சனி, 13 ஏப்ரல், 2013

சுசீலாவின் குரல்

சுசீலாவின் குரல்
-------------------------------சுசீலாவின் குரலுக்குசுவையைச் சேர்த்ததுசரோஜா தேவியாஜெய லலிதாவாவிஜயாவா வாணிஸ்ரீயாகாஞ்சனாவா பாரதியா
எழுதிய கவிஞனுக்கு


என்றும் பிடித்ததுஅபிநய சரஸ்வதிசரோஜா தேவியே-----------------------------நாகேந்திர பாரதி
1 கருத்து: