சனி, 23 மார்ச், 2013

அடுப்படிக் கைதிகள்

அடுப்படிக் கைதிகள்
--------------------------------------ஒண்ணு ரெண்டு கழுவி விட்டுஉக்காத்திக் குளிப்பாட்டிஅடி உதை திட்டு வாங்கிஆடையிட்டு ஊட்டிவிட்டுபடிப்பையும் பதவிசையும்பார்த்துப் பூரித்துஒண்ணொண்ணும் பெருசாகிஊரு தேசம் பறந்தாலும்அம்மாச்சிகளும் அப்பத்தாக்களும்அடுப்படியே கதியாக------------------------------நாகேந்திர பாரதி


3 கருத்துகள்: