வியாழன், 7 மார்ச், 2013

முளக்கட்டுத் திண்ணை
முளக்கட்டுத் திண்ணை-------------------------------------------முக்குத் தெருவிலேமுளக்கட்டுத் திண்ணைவருடத்துக்கு ஒரு முறைவாழ்வு பிறக்கும்மைக்செட்டு போட்டுபாட்டு பறக்கும்முளைப்பாரி இறக்கிகும்மி குதிக்கும்மத்த நாட்களில்மாடுகள் மேயும்--------------------------நாகேந்திர பாரதி


1 கருத்து: